BC擬餌

Feed Rss

牛港鰺

12.22.2011, 路亞專用竿, 路亞專賣區, by .

牛港鰺

 

牛港鰺 ~長度:10′.  2節. 仕舞寸法:155cm. 負重:60~150g. 標準自重:430g

 

產品編碼
牛港鰺 10'
描述
牛港鰺 10'
產品選項
#型號/規格價格重量庫存
1牛港鰺~10" 2節NT$2,500.000.00 CM1
運費
貨到付款 (Shipping Zones by Country)
重量Zone 1
0.00 CMNT$80.00
銀行轉帳 (Shipping Zones by Country)
重量Zone 1
0.00 CMNT$50.00
郵政劃撥 (Shipping Zones by Country)
重量Zone 1
0.00 CMNT$50.00
購買 牛港鰺 10' 牛港鰺~10" 2節 @ NT$2,500.00

發表迴響