|

Maria FLA-PEN 鉛筆米諾

 

原廠影片介紹~

https://www.youtube.com/watch?v=qtCECQddshw

https://www.youtube.com/watch?v=PARBFDpNlP4

https://www.youtube.com/watch?v=3SjY8rnIdvs

長:85mm .自重:15g. 結合鉛筆擬餌靈動的特點和魚型米諾垂死的波動.

獨創”後方波動” 的奇妙泳姿.特別能吸引大魚的注意 !

路亞引拔強度拉力值達35kg 以上(最大破壞力).

高級塗裝.耐衝擊.不易掉漆.不易髒.

是一集~實用和收藏價值於一身和見證路亞革新大改變的擬餌!

 

提供顏色~

01H

05P

06H

25D

26D

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

發表留言