|

DUO Tide Minnow 125 SLD-S

DUO Tide Minnow 125 SLD-S

 

DUO 125 SLD 重心

DUO 125 腹部

 

長125mm .重量15.5g. Sinking type .潛降深度:0.5~0.9m.原廠搭配Gamakatsu SP-MH #6 號三叉鉤.

外加黃銅增加重心穩定度.操作更容易.腹部增厚設計.重心低.可穩定動作及增加拋投距離.

 

 

Similar Posts

發表留言