BC擬餌

Feed Rss

ABU 墊片

12.30.2011, 改裝部品區, by .

增強煞車力之強力配件.顛覆一般人對ABU 捲線器刻板印象.可承受一噸重力.展現驚人之煞車性能.大物必備. 適用abu~1500.2500.3600.4600.5600.6500.shimano~ AnTares.scorpion 1000.等等

與Abu 煞車片搭配效果加倍 !

產品編碼
ABU 墊片
描述
ABU 墊片
產品選項
#型號/規格價格重量庫存
1ABU 墊片NT$400.000.00 CM0
運費
貨到付款 (Shipping Zones by Country)
重量Zone 1
0.00 CMNT$80.00
銀行轉帳 (Shipping Zones by Country)
重量Zone 1
0.00 CMNT$50.00
郵政劃撥 (Shipping Zones by Country)
重量Zone 1
0.00 CMNT$50.00

缺貨中

發表留言